ต้องการรับบริจาค : หนังสือห้องสมุด

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
24/11/2553
  
เนื่องจากโรงเรียนประสพภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) หนังสือห้องสมุดเสียหายมากจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีเมตตา เพื่อขอรับบริจาคหนังสือสำหรับห้องสมุด จำนวนแล้วแต่ท่านจะอนุเคราะห์โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณมาล่วงหน้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน 074300209