ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
24/11/2553
  
ใช้ประจำเพื่อนักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก อินเตอร์เน็ต
ผู้อำนวยการโรงเรียน 074300209