ต้องการรับบริจาค : สบทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนเนื่องจากอุทกภัย

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
30/05/2557
  
http://www.youtube.com/watch?v=4-7P90UsLEw

เนื่องวันที่20กันยายน พ.ศ.2556ที่ผ่านมาโรงเรีนนบ้านแทรงประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้รั้วบริเวณด้านหน้าได้รับความเสียหายล้มเป็นทางยาวซึ่งไม่มีหน่วยใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลย
ทางโรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเพื่อสร้างรั้วโรงเรียนให้แล้วเสร็จหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอบคุณครับ
ครูชม จุดาบุตร -