ต้องการรับบริจาค : เครื่องดนตรีวงดุริยางค์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
16/07/2557
  
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านแทรงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กขาดงบประมาณในการจัดเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ จึงใคร่ขอท่านผู้ใจบุญช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานีกเรียนที่มีความมีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนีกเรียนที่สนใจเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ทรัมเป็ต
ทรัมโบน
แซกโซโฟน
ยูโฟเนียม
คลาริเน็ต
ครูชม จุดาบุตร ตำแหน่งครูดนตรี โรงเรียนบ้านแทรง ต.ห้วยสำราญ อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ โทร 0801551907