ระบบฐานข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ


แบบอาคาร จำนวนห้อง จำนวนชั้น ปีที่สร้าง งบประมาณ สภาพการใช้งาน
อาคาร1
1 2 2016 4,000,000.00 ใช้การได้ดี